لینک مستقیم|دانلود تحقیق در موردتاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان 11 ص|

دانلود تحقیق در موردتاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان 11 ص|50488784|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود تحقیق در موردتاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان 11 ص را مشاهده می نمایید.

نام فایل : تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان 11 ص


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 12


حجم : 5 مگابایتبسم الله الرحمن الرحيم
موضوع تحقيق:
تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان
مقدمه:
ضمن تشكر از زحمات استاد گرانقدر در طول مدت برگزاري جلسات آموزش روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، مطالب زير به اختصار ارائه مي گردد.
موضوع تحقيق:
تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان دبيرستان دخترانه انقلاب اسلامي ناحيه 3كرج
روش عملياتي:
در اين خصوص مي بايست تعدادي از دانش آموزان دبيرستان فوق و بطور تفاوتي توسط پرسشنامه مورد سئوال قرار گرفته وپس از بررسي پرسشنامه ها نتيجه گيري و اعلام نظر گردد.
فرضيه اول
:
سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان دبيرستان دخترانه انقلاب اسلامي ناحيه 3كرج تاثير دارد.
فرضيه صفر
:
سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان دبيرستان دخترانه انقلاب اسلامي ناحيه 3كرج تاثير ند ارد.
(متغيرمستقل: سوادوالدين)
(متغير وابسته: پيشرفت تحصيلي دانش آموزان)
(ابزار تحقيق: پرسشنامه )
(جامعه آماري:تعداد 30نفر از دانش آموزان دبيرستان دخترانه انقلاب اسلامي ناحيه 3كرج)
ضرورت تحقيق:
با توجه به آمارهاي موجود در سال هاي اخير در خصوص ميزان باسوادي در كشور و تاثيرات احتمالي آن در ايجاد انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و نيز بررسي دقيق تر موضوع در اين خصوص ،همچنين بررسي ارتباط بين ميزان تحصيلات والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان آنها پرسشنامه اي تهيه و با طرح سوالهايي موضوع مورد بررسي قرار گرفت. اميد است در آينده با ديد بازتر و بنيه علمي قوي تر تحقيق هاي بهتر و پربارتري تقديم حضور گردد.
استنتاج
با توجه به اينكه بيشتر از 70% والدين باسواد دانش آموزان علاقمند به رشد تحصيلي وعلمي فرزندان خود هستند لذا اثبات فرضيه اول
منتج مي گردد.
پيشنهاد
پيشنهاد مي شود والدين محترم دانش آموزان ضمن حمايت وپشتيباني علمي و با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش علمي فرزندان خودگام بردارند و از اعمال فشارهاي روحي و رواني در اين خصوص اجتناب كنند كه در غيراينصورت نتيجه معكوس حاصل خواهد شد.
در دوره هاي خاص مي تواند تمايلات دانش آموزان را تحت تاثير قرارداده و باعث ادامه تحصيل و يا ترك تحصيل آنها گردد همانطور كه دوران انقلاب اسلامي و ايران نيز جنگ تحميلي نمونه هايي بارز از موارد مذكور مي باشند.
1-آيا بين تغذيه سالم دانش آموزان دوره ابتدايي با پيشرفت تحصيلي آنان ارتباط وجود دارد؟
: بين تغذيه سالم دانش آموزان دوره ابتدايي وپيشرفت تحصيلي آنان رابطه مستقيم ومثبت وجود دارد.
: بين تغذيه سالم دانش آموزان دوره ابتدايي و پيشرفت تحصيلي آنان رابطه ارتباطي وجود ندارد.
...