لینک مستقیم|دانلود مقاله راه آهن|

مسیر راه آهن ,راه آهن بر روی بافت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یك كشور,وزن قطارها و وزن كالاهای حمل شده,سیستم راه آهن ادارات مركزیدانلود مقاله راه آهن|40129947|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود مقاله راه آهن را مشاهده می نمایید.

راه آهن (ابوطالبی)

كارهای انجام شده در ایران:

1) پروژه در خطه كردن راه آهن تهران- تبریز توسط مشاورین انگلیسی

2) پروژه در خطه كردن راه آهن تهران- مشهد توسط مشاورین ژاپنی

3) پروژه در خطه كردن راه آهن قم- اصفهان توسط مشاورین آلمانی

4) پروژه راه آهن اصفهان- اهواز توسط مشاورین ایتالیایی

5) پروژه راه آهن تهران- جنوب توسط مشاورین فرانسوی

6) پروژه راه آهن مشهد- سرخس توسط مشاورین روسی

راه آهن یكی از سیستم های كارآمد حمل ونقل می باشد و در بسیاری از كشورها اعتقاد بر این است كه كشوری موفق است كه دارای سیستم حمل ونقل باشد به خصوص راه آهن.

مزایای راه آهن نسبت به سایر سیستم های حمل ونقل:

1- راه آهن سازمان بسیاری بزرگی است كه افراد بسیاری در این حمل ونقل در حركتند بنابراین می توانند در تأمین درآمد دولت و بخش خصوصی سهم به سزایی داشته باشند.

2- راه آهن در تمام دنیا وجود داشته و حالت همگانی دارد.

3- در مقایسه با سایر سیستم های حمل ونقل با راه آهن كمترین مقدار است.

4- در مقایسه وزن قطارها و وزن كالاهای حمل شده و همچنین مسافرین جابجا شده، میزان مصرف سوخت بسیار كمتر است.

5- در راه آهن به علت حركت مستقیم، استفاده از قطعات یدكی كمتر است و بنابراین هزینه های بهره برداری كمتر خواهد بود.

6- راه آهن بر روی بافت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یك كشور بسیار مؤثر است.

مزایای سیاسی:

1) به كمك سیستم راه آهن ادارات مركزی سر تعمیر و به صورت مؤثرتری به تمام نقاط كشور دسترسی پیدا می كنند.

2) راه آهن امكان معاشرت اقوام مختلف را در یك مملكت راحت تر فراهم می كند.

3) در موارد اضطراری حجم زیادی از كالاها و تجهیزات جنگی را می تواند جابجا كند.

4) در اثر وجود سیستم های راه آهن مردم به راحتی می توانند جهت كار و مهاجرت و پیدا كردن زندگی بهتر اقدام كنند.

مزایای اجتماعی:

1) راه آهن حمل ونقل راحت تر را برای افراد فراهم می كند.

2) مسافرت های زیارتی با راه آهن بهتر صورت می گیرد.

3) احساس انزوایی مردم در دور دست از بین می رود.

4) روابط بین مردم و آداب و سنن آنها اشاعه و گسترش می یابد.

مزایای اقتصادی:

1) توسط راه آهن سهولت حمل ونقل مواد خام و در نتیجه محصولات تولید شده را فراهم می كند.

2) به هنگام خطرات ناگهانی مثل زلزله، سیل و… راه آهن نقش مؤثری در كمك رسانی دارد.

3) راه آهن مواد خام را ارزان تر به كارخانه انتقال می دهد.

4) راه آهن باعث اشتغال زایی در سطح وسیعی می شود.

5) به حمل سریع و حجم زیاد كالاها می تواند قیمت ها را تثبیت كند.

6) با توسعه راه آهن قیمت زمین ها افزایش یافته و در نتیجه استاندارد زندگی تغییر می‌كند.

خطوط راه آهن: خطوط راه آهن شامل زیرسازی، سنگ دانه ها، ریل ها و ادوات اتصال، ریل ها و تراورس ها هستند.