لینک مستقیم|دانلود پاورپوینت گذری بر چند معضل اجتماعی (سرقت روسپیگری اعتیاد طلاق)|

علل وانگیزه های روانی عاطفی سرقت ,روسپیگری وانحرافات جنسی ,انواع انحرافات جنسی,مبارزه با آسیبهای اجتماعی,اعتیاد و روش های درمان اعتیاددانلود پاورپوینت گذری بر چند معضل اجتماعی (سرقت روسپیگری اعتیاد طلاق)|40216603|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت گذری بر چند معضل اجتماعی (سرقت روسپیگری اعتیاد طلاق) را مشاهده می نمایید.

سرقت

روسپیگری

اعتیاد

طلاق

سرقت:

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است كه درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده. امام تنها چیزی كه از بدو پیدایی و شكل گیری آن تا كنون ثابت مانده، زشتی و مذموم یودن ماهیت آن است. با گذشت زمان ، شیوه ها و روشهای سرقت، نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتكاب سرقت تغییر یافته، به طوری كه امروزه برخی از سارقان از آخرین تكنیكها و تكنولوژیها برای پیشبرد كار خود استفاده می كنند. به همین لحاظ، شیوه های مقابله و روشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است. به تعبیر دیگر، چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله باآن نیز دشوار تر شده است.

علل وانگیزه های روانی–عاطفی سرقت

1- فقر عاطفی: فقر عاطفی از عوامل فردی سرقت است. كودكانی كه از اختلالات عاطفی شدید رنج می برند، معمولاً در خانواده هایی رشد یافته اند كه در اثر طلاق از هم پاشیده شده یا والدین و تبعیض بین فرزندان حالتهایی چون انزواطلبی، افسردگی و اختلالات رفتاری در كودكان به وجود می آورد و این عوامل به نوبه خود ارتكاب جرم را تسهیل می كند.

2- ناكامی: ناكامی یا محرومیت اصطلاحی است كه درزمینه شكست در ارضای تمایلات به كار می رود و مراد از عدم امكان نیل به هدف است.

3- حسادت: حسد آرزوی زوال نعمت برای دیگران است. گاه فد با توجه به عدم امكان دستیابی به موقعیت و منزلت دیگران رشك و حسد می برد و چون نمی تواند به مانند صاحبان اموال مالك آنها گردد، دست به دزدی می زند.

4- تجربه های دوران كودكی:

5- احساس ناامنی:

6- پرخاشگری:

7- خودنمایی:

8- محبت زیاد:

علل اجتماعی – اقتصادی سرقت

1- فقر مادی: فقرو محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهمترین عوامل به وجود اورنده سرقت است. فردی كه دچار این آسیب اجتماعی است از یك سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن می كند از جامعه طلبكار می شود، از سوی دیگر چون جامعه را مسوول محرومیت و فقر خود می پندارد، نوعی احساس انتقام كشی در او پرورش می یابد . به این ترتیب، كوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیر قانونی و ضد اجتماعی افتاده به سرقت، یا جنایت كشیده شود.

2- فقر فرهنگی: روان شناسان اجتماعی جرم و كجرویها را سرپیچی از هنجارها رسمها، سنتها، و قوانین جامعه می دانند. رسمها و سنتها و قوانین هر جامعه به عنوان مجموعه ای از ارزشهای فرهنگی آگاهانه یا ناآگاهانه است كه از نسلهای قبل به نسلهای بعد منتقل می شود، مورد احترام است، و تجاوز به آن جرم محسوب می گردد.

3- طبقاتی بودن جامعه و نابرابریهای اجتماعی:

4- شهرنشینی و زاغه نشینی:

5- از هم پاشیدگی خانواده و عدم امنیت عاطفی كودك:

6- معاشرت با دوستان ناباب:

روسپیگری وانحرافات جنسی

روسپیگری وانحرافات جنسی از كهن ترین و باسابقه ترین كجرویهای بشری است كه ردپای آن رامی توان درطول تاریخ مشاهده كرد. تاریخ ازانحرافهای جنسی ونقش آنها درزندگی اقوام و جامعه ها نشانه های بسیار در سینه دارد. فروریختن سنگ هلاك بر سر قوم لوط برای عذایی كه آنان به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتند و ویرانی شهر سدوم به دلیل فساد اخلاق و همجنس بازی را می توان در این باره ذكر كرد.

در دنیای غرب جاذبه اصلی روسپیگری نیاز مالی است و بیشتر روسپیان به علت ناتوانی در به دست آوردن پول زیاد در مشاغل مشروع، مجبور به تغییر کار شرافتمندانه هستند، بعلاوه برخی از آنها معتاد به مواد مخدر بوده و برای تامین مواد، نیاز بیشتری به پول دارند. از سوی دیگرکارشناسان مسائل اجتماعی فقر، بیکاری، جمعیت رو به رشد کشورهای فقیر، عدم تامین نیازهای اولیه اعضای خانواده در برخی کشورها، گذار جوامع از سنتی به مدرنیسم ،تحولات اجتماعی و انقلابات، جاذبه های شهری و توریستی، مهاجرت، تجربه خانواده، آداب و رسوم خرافی را از دیگر عوامل گرایش به فحشا و روسپیگری ذکر کرده اند.

...

انواع انحرافات جنسی:

1- همجنس گرایی

2- انحراف دیگر آزاری

3- انحراف خود آزاری

4- انحراف سادومازوتیسم

5- بت پرستی جنسی

6- انحراف حیوان بازی

7- انحراف مرده پرستی

8- انحراف عریان نمایی جنسی

9- انحراف نظربازی

10- زنا با محارم

علل و انگیزه های روسپیگری وانحرافات جنسی

مبارزه با آسیب‌های اجتماعی:

اعتیاد :

روش های درمان اعتیاد