لینک مستقیم|دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه|

لایه GIS راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه,لایه راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه,نقشه ی راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه,شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه,دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه,نقشه GIS راه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه,دانلود نقشه ی راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ادانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه|41005543|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مشاهده می نمایید.

شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه، شامل یک حوضه آبریز فرعی با همین نام می باشد.

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه خطی راه های ارتباطی حوضه

فرمت فایل اصلی:

Shp