لینک مستقیم|دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود|

لایه GIS راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود,لایه راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود,نقشه ی راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود,شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود,دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گردانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود|41005557|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود را مشاهده می نمایید.

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه خطی راه های ارتباطی حوضه

فرمت فایل اصلی:

Shp