لینک مستقیم|دانلود بیماریهای انگلی در گوسفند و راههای مبارزه با آنها(پاورپوینت)|

کنه,داخلی,کپلک,سرخک,کیست هیداتیک,میاز,شپشدانلود بیماریهای انگلی در گوسفند و راههای مبارزه با آنها(پاورپوینت)|50071919|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود بیماریهای انگلی در گوسفند و راههای مبارزه با آنها(پاورپوینت) را مشاهده می نمایید.

عنوان فایل : بیماریهای انگلی در گوسفند و راههای مبارزه با آنها


قالب بندی :پاورپوینت


شرح مختصر :


انگل ها موجودات زنده ای هستند که تمام یا قسمتی از عمرشان را روی موجودات زنده دیگر (میزبانانشان) می گذرانند


انگلهاي‌ خارجي درخارج‌ از بدن‌ ميزبان‌ و در سطح‌بدن‌ او زندگي‌ مي‌كنند، مانند شپش ها وانگلهاي‌ داخلي‌ داخل‌بدن‌ ميزبان‌ خود زندگي‌مي‌كنند، مانند كرمهاي‌روده‌ايبرای دانلود این فایل با 50 تا 70 % تخفیف به لینک زیر مراجعه کنید


دانلود بیماریهای انگلی در گوسفند و راههای مبارزه با آنها
فهرست :


مقدمه


انواع انگل


انگلهای داخلی


کپلک(fasciola hepatica)


علايم کپلک حاد ومزمن


عامل انتقال


فاسیولا هپاتیکا


تشخیص


پیشگیری ودرمان


سیستی سرکوس تنیوکولیس (Cysticercus)


عامل انتقال


تنیا ساژیناتا


کنرل ودرمان


سرخک گوسفندی(Cysticercus ovis)


عامل انتقال


سگ


سرگیجه گوسفندی(Coenurus Cerebralis)


علائم بالینی


تشخیص


درمان


کیست هیداتیک(Echinococcus granulosus)


علائم


تشخیص


درمان


کرم گرد معده و روده


علائم


تشخیص


درمان


کرم قلاب دار


علائم


کنترل


درمان


کرم شلاقی


علائم


درمان


کرم ریوی


انگلهای خارجی


کنه(Melophagus ovinus)


علائم


پیشگیری


درمان


Myiasisمیاز های گوسفندان


میاز جلدی


فرم های مختلف میازجلدی


میاز زیربغل


میاز دم


میاز بدن


میاز سر


میاز آلت تناسلی نر


میاز پستان


میاز علامتگذاری بره ها


میاز های متفرقه


میاز گوشتی


میاز بینی (Oestrus Ovis)


عوامل بیماری


علائم


پیشگیری


تشخیص


درمان


آلودگی زخمها با لارو مگسهای مولد میاز گوشت


شپش


کنترل ودرمان


جرب عادی(Psoroptic)


جرب سر(Sarcoptic)


جرب پا(Chorioptic)


جرب فولیکولی(Chorioptic)


جرب خارش پوستی(Psorergatic)


کنترل ودرمان


راه های مبارزه با انگلهای خارجی


حمام دادن


سمپاشي جايگاه


شعله افكني


منابع و مآخذ


عکس هایی از متن:
کنه,داخلی,کپلک,سرخک,کیست هیداتیک,میاز,شپش،پروژه ، داخلی ، دانلود ، ، دانلود فايل ، سایر رشته های علوم پایه ، سرخک ، شپش ، کپلک ، کتاب ، کنه ، کیست هیداتیک ، مقاله ، میاز،انگل داخلی، انگل خارجی ، اثر دارو ،اثر دارو بر روی گاو ،اثر دارو برروی دام بزرگ، بابزيوز ،بابزيوز در دام بزرگ، بابزيوز در گاو ،بابزيوز در گوسفند ،بیماری، بیماری در دام بزرگ، بیماری در گاو، تجویز در دام بزرگ، تجویز در گاو ،راهتشخیص بیماری، تشخیص بیماری در دام بزرگ ،تشخیص بیماری در گاو، تيلريوز ،تيلريوز دام بزرگ ،تيلريوز گاوی ،تيلريوز گوسفند، دام بزرگ، دامپزشکی، درباره دام بزرگ ،درباره گاو ،درمان، درمان بابزیوز ،درمان تیلریوز ،درمان دام بزرگ ،درمان گاو ،علایم بیماری، علایم بیماری در دام بزرگ ،علایم بیماری در گاو، عوارض دارو ،عوارض دارو در دام بزرگ ، عوارض داروی در گاو ،مبارزه در برابر بابزيوز ،پیشگیری ،پیشگیری بیماری ،پیشگیری بیماری در دام بزگ، پیشگیری بیماری در گاو،
برای دانلود این فایل با 50 تا 70 % تخفیف به لینک زیر مراجعه کنید


دانلود بیماریهای انگلی در گوسفند و راههای مبارزه با آنها